Tečajevi

CPA Pula redovno organizira tečajeve ronjenja za sve ronilačke kategorije po standardima HRS-a koji su usklađeni s programom CMAS-a. Naši instruktori pružiti će vam znanje i pomoč koji su neophodni za savladavanje gradiva ONE STAR DIVER, TWO STAR DIVER i TREE STAR DIVER (R1,R2,R3). U dogovoru sa instruktorima moguće je i savladati obuku drugih asocijacija.

Tečajevima je predviđena teorijska i praktična obuka koja uz idealan raspored može biti savladana u roku od jedne sedmice (7 dana). Program se sastoji od 8 sati teorijske i isto toliko praktične nastave. Dnevni raspored predviđa jedan sat teorije u jutro i jedan sat praktične obuke poslije podne (moguće su izmjene rasporeda u dogovoru s instruktorom).

Teorijski dio odvija se u prostorijama Kluba, dok se praksa održava na bazenu ili u moru . U sklopu tečaja predviđena su i dva ronilačka izleta. Opremu koju tečajci koriste tijekom obuke osigurava Klub i njeno je korištenje uračunato u cijenu tečaja.