Članarina 2023

Članovi mogu izvršiti uplatu članarine na račun CPA internet bankarstvom ili općom uplatnicom.
Podaci za uplatu:
IBAN: HR9424070001118015414
Model: HR67 Poziv na broj: OIB
Opis plaćanja: Članarina 2023 – Ime Prezime.
Članarina za 2023. godinu iznosi 70,00€ za redovne članove te 40€ za učenike, redovne studente i umirovljenike.
Učenici i studenti moraju dostaviti dokaz o statusu (potvrda ili indeks na uvid).
Članarinu treba podmiriti prije polaska na ronjenja.
Članovi koji nisu u mogućnosti uplatiti članarinu na ovaj način i dalje to mogu učiniti kod Tajnice CPA, nedjeljom od 09:00-09:30 na okupljanju u klubu.